Zaváté cesty života - kurz Bioskopu

19.02.2023

KURZ JE URČEN PRO 8. A 9. TŘÍDU 2. STUPNĚ ZŠ A 1. TŘÍDU SŠ A EKVIVALENTNÍM TŘÍDÁM VÍCE LETÝCH GYMNÁZIÍ.

KURZ TRVÁ PŘIBLIŽNĚ 3 HODINY.

Cílem kurzu je, přiblížit žákům formou diskuze, obor paleontologii a získané poznatky prakticky aplikovat. Předpokládá se základní znalost stratigrafického členění; geologického času a orientace ve vývoji života na Zemi. Návštěvníci si v návaznosti na teoretickou část vyzkouší aktivity s několika výukovými modely a budou mít k dispozici reálné makroskopické i mikroskopické vzorky fosilií. Budou zpracovávat sediment ze 2 až 3 paleontologických lokalit metodami plavením či sítováním. Po oddělení jednotlivých frakcí se pokusí vytřídit získané mikrofosilie. Na závěr se krátce zmíníme o problematice fosilních paliv.

Kurzy probíhají formou diskuze. Většinu pokusů si návštěvníci vyzkouší sami. Některé budou předvedeny našimi lektory.

Kurz probíhá v českém jazyce. Výuka se koná na Ústavu geologie PřF MUNI, Kotlářská 2.

Minimální počet účastníků je 12 žáků, maximální počet je 30 žáků.