Dnes končí registrace na letní odborné soustředění Běstvina 2021

31.05.2021

Všechny potřebné informace jsou na stránkách www.bestvina.cz, registrace probíhá do 1. 6. 2021 na adrese https://akce.vscht.cz/bestvina.

Letní odborné soustředění (LOS) je podporováno přírodovědecky orientovanými fakultami předních českých univerzit, účastníci LOS v Běstvině pravidelně reprezentují ČR na mezinárodních kolech olympiád v biologii i chemii, získávají studijní a vědecká ocenění a ve svých oborech se často zařazují mezi českou vědeckou špičku.

Na soustředění je účastníkům nabídnuta nejen kvalitní příprava na předmětové olympiády v biologii a chemii, ale i smysluplné využití volného času o prázdninách, sportovní vyžití a bezpochyby i navázání často dlouhodobých přátelství.