Vědecký set - experimentální laboratoř kuchyně

Naučí se například, jak vytvořit tajné barevné zprávy za pomoci jídla, jak rozsvítit LED pomocí citronů, jak nechat vybuchnout sopku a mnohé jiné.