Matematika a porozumění světu. Setkání s matematikou po základní škole

Kuřina František

Autoři na sebe vzali nelehký úkol sepsat knihu o matematice pro nejširší veřejnost, což je  nejen záslužné, ale i velmi potřebné. Vždyť svět čísel, vztahů a tvarů nás denně obklopuje, aniž si to plně uvědomujeme. Knihu ocení rodiče žáků základních škol i rodiče předškoláků. Mohou si v ní osvěžit své pozapomenuté školní znalosti a získat informace o dětském poznávání světa matematiky. Také žáci základních a dokonce i středních škol se zde mohou dovědět o matematice něco „jinak". Rovněž učitelům může kniha pomoci, aby nesklouzali do „školometských" výkladů.

F. Kuřina, J. Cachová, A. Hošpesová, M. Kupčáková, V. Petrášková, I. Saxl, M. Tichá: Matematika a porozumění světu. Setkání s matematikou po základní škole. Academia, Praha 2009, s. 332

Zdroj: http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=19&PolozkaID=71&ClanekID=165

Academia, 2009, Kuřina František