Matematika pro bystré a nadané žáky

Irena Budínová, Růžena Blažková, Milena Vaňurová a Helena Durnová

Máte ve svém okolí matematicky nadané či šikovné dítě, které rádo řeší různé matematické a logické úlohy? Potřebovali byste získat inspiraci k tvoření dalších a dalších úloh? Pak je tato kniha určena právě pro vás. Dočtete se v ní o zkušenostech autorek s prací s nadanými dětmi a najdete v ní řešené úlohy a také mnoho cvičení, která dětem můžete zadávat, ať už jste učitelé, rodiče či prarodiče.
 
Budínová, I., Blažková, R., Vaňurová, M. a Durnová, H.: Matematika pro bystré a nadané žáky. Edia 2016.
 

Edika, 2016, Irena Budínová, Růžena Blažková, Milena Vaňurová a Helena Durnová