Mentální mapování

Buzan Tony

Praktická příručka ukazuje, jak tento nástroj používat a jak ho využít k rozvoji kreativity, k hledání řešení každodenních problémů, ke stanovování cílů, k sebemotivaci a k motivaci druhých a k tréninku a zlepšení paměti. Kniha osloví zájemce o vlastní osobnostní rozvoj, o rozvoj kreativity.

Buzan, T.: Mentální mapování. Nakl. Portál 207, 200 s.

Portál, 2007, Buzan Tony