Nadané dítě

Mönks Franz

Ojedinělá publikace z pera univerzitního profesora dětské psychologie a publicistky poskytuje kvalitní rady pro výchovu nadaného a nadprůměrně inteligentního dítěte doma i ve škole. Motivuje rodiče i pedagogy, aby talent a nadání svých dětí dále v domácím prostředí a ve škole upevňovali a rozvíjeli. Varuje před zbytečnými a nenapravitelnými chybami v péči o takové dítě. Cenné jsou především výsledky, přinášející důležité závěry, že velmi nadané dítě je možné rozpoznat už v raném dětství a možné rušivé vlivy v jejich pozdějším vývoji mohou zapříčinit, že se jeho vlohy správně nerozvinou.

Mönks, Franz J.: Ypenburg, Irene H.: Nadané dítě. Nakl. Grada, Praha 2002, 100 s.

Grada, 2002, Mönks Franz