Pět pohledů na nadání

Havigerová Jana Marie

Publikace nabízí informace o vztahu mezi nadáním a mozkem, uvádí aktuální výzkumy rodových rozdílů a návody, jak poznat a rozvíjet rozumové nadání či jak se pozná škola pro nadané. Popsány jsou vůdčí teorie současné psychologie nadání včetně teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera a koncepce úspěšné inteligence Roberta Sternberga.
 Havigerová, J. M.: Pět pohledů na nadání. Nakl. Grada, Praha 2012, 144 s.

Zdroj: http://www.knihcentrum.cz/pet-pohledu-na-nadani/d-118669/

Grada, 2012, Havigerová Jana Marie