Podivuhodné křivky, počítání králíků a jiná matematická dobrodružství

Ball Keith

Autor v knize propojuje ryzí matematiku a praktické problémy z velmi odlišných vědních disciplín.Kniha je členěna do deseti tematicky samostatných kapitol. Autor v úvodu každé kapitoly vzbudí čtenářův zájem a získá jeho pozornost představením problému, vymezí ústřední pojmy a uvede problém do souvislostí. Postupně provází čtenáře řešením. Nepředkládá však hotová fakta a výsledná řešení, ale klade otázky a formuluje úlohy. Pak elegantně a nevtíravě čtenáře vede, postupně naznačuje, kam má čtenář sám udělat další krok. Autor tak umožňuje zažívat radost z myšlení a objevování vnímavému čtenáři. Kniha zaujme nejen ty, kteří občas rádi řeší hádanky a záhady; bude dobrou průvodkyní a obohacením i pro čtenáře, kteří mají o matematiku soustavnější zájem.
Ball, K.: Podivuhodné křivky, počítání králíků a jiná matematická dobrodružství. Nakl. Argo - Dokořán, Praha 2011 232 s.

Argo - Dokořán, 2011, Ball Keith