Podpora nadání ve školách

Mgr. Miloslav Hubatka

V brožuře "Podpora nadání ve školách" se soustředíme na jiné oblasti podpory nadání žáků, než publikace na podobné téma. Nezabýváme se ani popisem typů nadání a jejich specifik, ani rozvojem intelektu. Jednou z oblastí, kterou autor rozebírá, je vhodné nastavení systému podpory nadání ve škole. Další oblastí je rozvoj EQ (emoční inteligence) nadaných dětí, dále podpora vhodných návyků a morálně-volních a charakterových oblastí rozvoje osobnosti nadaných dětí a studentů.

Jaká jsou v současné době očekávání rodičů v oblasti rozvoje jejich dětí od školy? Očekávání rodičů od školy lze rozdělit do tří základních oblastí: výuka, klima, osobnostní rozvoj.

Více na https://www.dashofer.cz/podpora-nadani-ve-skolach-productpnsk/#.

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., 2020, Mgr. Miloslav Hubatka