Příběhy a úkoly pro chytré děti

Breníková Markéta

Autorka zvolila formu příběhů odpovídající náročnosti probírané látce. Texty tak budou moci číst již děti z prvních tříd a na zábavných testech i kontrolních křížovkách se budou učit dále pracovat s textem. (Vyhledávat konkrétní situace, využívat slovní zásobu, rozvíjet cit pro jazyk, pracovat s informací, číst s porozuměním apod.) Náročnější příběhy jsou určeny dětem třetí třídy základní školy. Příběhy počítají i s genetickou metodou, a proto jsou první texty psané pouze velkými písmeny.              

Breníková, M.: Příběhy a úkoly pro chytré děti. Grada 2005,164 s.   

Grada, 2005, Breníková Markéta