Přijdou tři logici do baru... 100 nejhezčích logických a matematických hádanek

Holger Dambeck

V této knize autor představuje svůj osobní výbor nejhezčích logických a matematických hádanek z různých knih a internetových stránek v řadě jazyků. Některé z nich se navíc osvědčily jako „hádanka týdne“ na webu Spiegel Online. Autor zde vyjadřuje své přesvědčení o nutnosti vyhnout se těžkopádnému počítání ve prospěch kreativně-elegantního způsobu řešení. Po úvodu, v němž popisuje základní principy řešení matematických úloh, překládá 100 zadání – klasické úkoly, hádanky vyžadující tvořivost, geometrická zadání, početní hlavolamy, problémy zahrnující kombinatoriku a pravděpodobnost, úlohy pojednávající o cestování a nakonec i soubor obzvláště složitých záhad.

Holger Dambeck vystudoval fyziku a pracuje jako redaktor ve Spiegel Online, kde píše dva pravidelné matematické sloupky. Je nositelem ceny Německé matematické společnosti.

Nakladatelství Portál, s.r.o.
ISBN: 978-80-262-1380-2
Počet stran: 176
Rok vydání: 2018

URL URL: https://obchod.portal.cz/hry-a-treninky/prijdou-tri-logici-do-baru/

Portál, 2018, Holger Dambeck