Rozumově nadaní studenti s poruchou učení, Šárka Portešová a kol.

Portešová Šárka

Kromě obecného vhledu zacíleného na problematiku formování nadání v období adolescence a rané dospělosti se kniha zaměřuje především na otázky související s úspěšným překonáváním školního znevýhodnění těchto studentů, jež souvisí s jejich poruchou učení. Na konkrétních příkladech výpovědí nadaných studentů s tzv. dvojí výjimečností ukazuje, které faktory a podmínky mohou vést k úspěšné kompenzaci jejich specifických handicapů a souběžně k rozvoji nadání a naopak, které skutečnosti jsou v tomto procesu rizikové.

ROZUMOVĚ NADANÍ STUDENTI S PORUCHOU UČENÍ Portešová, Š. a kol.: Rozumově nadaní studenti s poruchou učení. Masarykova univerzita 2014, 142 stran, ISBN: 978-80-210-7520-7.

Zdroj: http://www.nadanedeti.cz/odborne-zdroje-knihy-o-nadani

Masarykova univerzita, 20147, Portešová Šárka