Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané

Trnová Eva

V monografii je vytvořena funkční definice a klasifikace dovedností v chemii a podrobně popsána problematika osvojování dovedností. Teoretické poznatky jsou vysvětleny na konkrétních příkladech a je uvedena jejich aplikace do výuky. Na základě výsledků našich výzkumů jsou navrženy postupy, jak povzbuzovat a motivovat všechny žáky, rozvíjet jednotlivce podle jejich individuálních vzdělávacích potřeb, což umožňuje odkrýt skryté nadání a rozvinout mimořádné nadání. Je vytvořena ucelená nabídka vhodných výukových technik, které mohou učitelé využívat při osvojování dovedností u běžné žákovské populace i nadaných žáků.

Trnová, E.: Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané. Masarykova univerzita, Brno 2012, 153 s.

Zdroj: http://www.worldcat.org/title/rozvoj-dovednosti-zaku-ve-vyuce-chemie-se-zamerenim-na-nadane/oclc/852383345

Masarykova univerzita, 2012, Trnová Eva