Rozvoj inteligence - Soubor pracovních listů pro nadané děti

Rezková, Vlasta, Tumpachová, Lucie

Sada pracovních listů je určena především pro učitele jako pomůcka pro práci s nadanými žáky středního školního věku (od 3. třídy), k rozvíjení rozumových schopností dětí jej mohou využívat i rodiče. Pracovní listy jsou rozděleny do skupin podle typu nadání, který rozvíjejí – logické uvažování a práci se znaky, schopnosti verbální, neverbální i matematické, praktickou inteligenci. Součástí práce s nimi je i nácvik soustředění a rozvoj tvořivosti.

Rezková, V. a Tumpachová, L.: Rozvoj inteligence - Soubor pracovních listů pro nadané děti.

Pražská pedagogicko-psychologická poradna.

Zdroj: http://centrumucebnic.cz/cs/detail/3579-rozvoj-inteligence-soubor-pracovnich-listu-pro-nadane-deti/

Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2009, Rezková, Vlasta, Tumpachová, Lucie