Šikulka Vendy – Logické hlavolamy,

Nevěčná Alena, Nevěčný Jiří

Při plnění jednotlivých úkolů se děti naučí samostatně přemýšlet a rozvíjet tím své rozumové i smyslové schopnosti. Spolu se svým kamarádem skřítkem Vendym zažijí nejen moře zábavy, ale naučí se velkému množství nových pojmů a věcí.

Nevěčná, A., Nevěčný, J.: Šikulka Vendy – Logické hlavolamy, Grada 2013, 64 s.
 978-80-247-4861-0

Grada, 2013, Nevěčná Alena, Nevěčný Jiří