Školní zralost a nadané dítě

Kolektiv autorů

Stručný obsah:

 1. Jak identifikovat dítě s nadáním?
 2. Učitelka nadaného předškoláka
 3. Podpora nadaného dítěte – krok za krokem
 4. Nadané dítě v mé třídě
 5. Nadané dítě v ŠPZ
 6. Specifika předškolní přípravy u nadaného dítěte
 7. Z úvodu publikace

  V posledních letech se tématu nadání v českém prostředí dostává stále větší pozornosti – vycházejí nové knihy, odborníci z oblasti vzdělávání mají možnost účastnit se stále více kurzů a přednášek o přístupu k těmto dětem, na podporu nadaných dětí je stále více myšleno také v legislativních dokumentech. Domníváme se, že o sportovně a umělecky nadané děti je v dnešní době již od útlého věku celkem dobře postaráno, své nadaní mohou rozvíjet v různých zájmových oddílech nebo základních uměleckých školách. Většina aktivit a další podpory pro intelektově nadané je však směřována až na děti školního věku – my se domníváme, že je velmi vhodné začít pracovat i s kognitivně nadanými mnohem dříve.

  V mozku se dítěte v předškolním období několikrát znásobí počet nervových spojů, vytvářejí se tak základy nejen budoucí inteligence dítěte, ale také emočního nastavení a fungování v sociálních vztazích. Již v tomto období je proto nutné s dětmi intenzivně pracovat, abychom takto důležité období plné dynamických změn nepropásli (Alvarez, 2018).

  Jak víme, postoje k sobě i ke světu se formují významně právě již v (raném) dětství a do značné míry jsou ovlivněny vztahem s rodiči. Dle Roeperové (1977) je velký rozdíl ve výchovném přístupu a následném vztahu rodičů k dítěti, kteří vědí, že je jejich dítě nadané a rozumí tomu, jaké to může mít důsledky (pozitivní i negativní).

  Pokud má nadané dítě štěstí a uvědomělé rodiče, kteří jsou schopni naplňovat jeho potřeby, mohou se první nedorozumění a potíže objevit až při nástupu do institucionálního vzdělávání, tedy do mateřské školy. Učitelky mateřské školy jsou pro děti vzorem a je moc důležité, jaký vztah si s nimi vytvoří. Nástup dítěte do mateřské školy je zpravidla také prvním vstupem dítěte do formální vrstevnické skupiny, a to příhodně zrovna v čase, kdy vztahy s vrstevníky pomalu začínají nabývat na významu. Velká změna je to pro všechny děti, pro nadané to však díky charakteristikám, o nichž si povíme dále, může být mnohem náročnější. I proto vychází tato kniha, která je určena zejména pro učitelky nadaných předškoláků. Doufáme, že po jejím přečtení budou schopny nadaným dětem lépe porozumět, a společný čas v mateřské škole tak bude obohacující pro děti, jejich spolužáky i samy učitelky.

 8. ISBN
  978-80-7496-453-4
 9. Ediční řada Školní zralost si klade za cíl pomoci učitelkám mateřské školy připravit předškolní dítě na nástup do první třídy a získat všechny potřebné informace. Publikace přinášejí příspěvky pokrývající všechna důležitá témata a oblasti spjaté s nástupem dítěte do základní školy – připravenost dítěte na vstup do školy, problematiku odkladů školní docházky, téma komunikace i specifika související se školní zralostí u dětí s SVP.

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2020, Kolektiv autorů