Svět vědy a techniky - Víš, co umíš?

Bodycombe W. H.

 Kniha popisuje, jakých pozoruhodných výsledků dosáhlo lidstvo od svých počátků až po žhavou současnost ve všech oblastech rozvoje matematiky, fyziky, chemie a dalších vědních oborů o Zemi a o životě na ní.

Bodycombe W.H., Svět vědy a techniky - Víš, co umíš?, Reader´s Digest Výběr, Praha 2007, 168 stran

Reader´s Digest Výběr, 2007, Bodycombe W. H.