Talent a nadání – Jejich rozvoj ve volném čase

Fořtíková Jitka

ůžete zde najít přehled nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti nadání. Jsou zde kapitoly věnované problematice identifikace nadaných žáků i způsobům práce s nadanými dětmi a mládeží. Součástí publikace jsou i inspirativní hry a hlavolamy pro volný čas nadaných dětí. Samostatná kapitola se věnuje též analýze mimoškolních aktivit z celosvětové perspektivy.

Fořtíková, J.: Talent a nadání – Jejich rozvoj ve volném čase. 2. revidované vydání. NIDM MŠMT, Praha 2009, 96 s.

NIDM MŠMT, 2009, Fořtíková Jitka