Trénink mozku pro 1. stupeň ZŠ

Černý Michal

Michal Černý ovšem metodu myšlenkových map známého amerického autora Tony Buzana upravil pro českého dětského čtenřáe tak, aby děti mohly pracovat s důvěrně známými reáliemi a pohybovaly se v prostředí, které je jim blízké.

 

BIZBOOKS, 2018, Černý Michal