Volnočasové aktivity pro nadané a talentované u nás a ve světě, Joan Freeman, Jitka Fořtíková (editor části o ČR)

Freemanová Joan , Fořtíková Jitka

Jedná se z větší části o překlad  významné části publikace Joan Freemanové, která vyšla v anglickém originále v r. 2002 a obsahuje informace o tom, jaká je podpora nadaných v různých státech světa. Vzhledem k nutnému omezenému formátu publikace je pozornost soustředěna především na ty státy, ke kterým má naše republika blízko ať již lokálně či filozoficky a jejichž příklad může vést i k inspiraci pro naše politiky, pracovníky ministerstva školství, krajských úřadů a především také pro praktiky z oblasti vzdělávání, kteří se pohybují v sektoru mimoškolních aktivit pro děti a mládež. Součástí publikace jsou též aktuální informace o systému vzdělávání a podpory nadaných v České republice.

Freeman, J., Fořtíková, J. (Ed.): Volnočasové aktivity pro nadané a talentované u nás a ve světě. NIDM, Praha 2009, 111 s.

Profesorka Joan Freemanová zkoumá a propaguje vývoj lidských schopností po dobu více než 30 let. Za toto celoživotní úsilí získala Cenu za celoživotní přínos od Britské psychologické společnosti. Pracovala pro britskou vládu jako externí poradce a napsala dvě významné zprávy o vzdělávání nadaných a talentovaných. Vydala 16 monografií pro pedagogy a rodiče a přes 300 akademických prací, z nichž mnohé byly přeloženy do několika světových jazyků. Je rovněž zakládající prezidentkou společnosti Evropská rada pro vysoké schopnosti (ECHA).

NIDM, 2009, Freemanová Joan , Fořtíková Jitka