Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku -- Škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky, Jana Marie Havigerová

Havigerová Jana Marie

Odpověď přináší tato publikace, která se zaměřuje na to, jak relativně snadno a spolehlivě vyhledávat nadané děti už v předškolním věku. Vymezuje termín nadání, nabízí vhodné metody pro identifikování nadaných dětí, zabývá se i vlivem posuzovatele na hodnocení dítěte. (škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky).

Havigerová, J.M.: Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku -- Škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky. Nakl. Grada 2014, 88 s. 

ISBN: 978-80-247-5150-4
EAN: 9788024751504

Grada, 2014, Havigerová Jana Marie