Výukové metody v pedagogice - S praktickými ukázkami, Lucie Zormanová

Zormanová Lucie

Publikace popisuje jak metody tradiční, tak inovativní a snaží se je přehledně a pomocí názorných příkladů přiblížit čtenářům, a poskytnout tak inspiraci při přípravě moderní výuky. Publikace patří k základní výbavě každého studenta učitelských oborů a každého pedagoga. (tradiční a inovativní metody, transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod).

ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní metody, transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 155 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4100-0.

Zdroj: https://knihy.abz.cz/prodej/vyukove-metody-v-pedagogice

Grada, 2012, Zormanová Lucie