Žijeme s nadáním, Jana Škrabánková

Jana Škrabánková

Kniha je komplexním souhrnem základních didaktických informací o práci s nadanými dětmi ve výuce. Jde o výběr toho nejdůležitějšího a nezbytného pro práci každého učitele. A učitelé už léta po takovéto souhrnné a zároveň přehledné knize volají.

Autorka v patnácti kapitolách jasným, přehledným a vhodně napsaným způsobem popisuje všechny důležité oblasti rozvoje a péče o nadané žáky. Od definice nadání, přes typologii a diagnostiku, až po oblast vlivu prostředí na tuto skupinu žáků. Ve své monografii se autorka v závěrečné části zabývá i vlivem a možností využití moderních technologií
v práci s touto skupinou žáků. 

Škrabánková, J.: Žijeme s nadáním. Ostravská univerzita 2012, 102 s.

Zdroj: http://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=222965

Ostravská univerzita, 2012, Jana Škrabánková