Doporučené knihy

Anotace knih a dalších publikací zveřejňujeme bez záruky - názory na jejich vhodnost se mohou lišit. K dostání jsou většinou v mnoha e-shopech a prodejnách. Proto odkazy uvádíme pouze, pokud se jedná o omezenou distribuci. Vaše tipy na další publikace nám můžete zasílat na vojtech.tutr@npicr.cz

Šťastné a úspěšné dítě: Jak vychovat génia, Andrew Fuller

Fuller Andrew

Vzdělání dětí je v současnosti zaměřeno více na konkrétní znalosti a data než na rozvoj důležitých obecných schopností, jako je cílevědomost, odhodlání pouštět se do náročných úkolů, schopnost poučit se z vlastních chyb a uvažovat netradičně.

Esence, 2017

Stravitelná věda - vše co jste kdy potřebovali vědět o vědě, podané v malých, snadno stravitelných porcích

Dinwiddie Robert

Stravitelná věda je plná zajímavých, kontroverzních, poutavých a praktických vysvětlení nejdůležitějších témat dnešní vědy.

Mladá fronta, 2011

Talent se přeceňuje, Geoff Colvin

Colvin Geoff

Jste zrození pro roli vůdce? Stručná odpověď na tuto otázku zní „ne". Chcete-li pochopit, proč je to pro vás dobrá zpráva, přečtěte si provokativní a mýty bořící knihu amerického novináře Geoffa Colvina.

Mladá fronta, 2015

Tichá síla: Tajné přednosti introvertních dětí

Susan Cain

Kniha je určena pro introvertní a plaché děti a dospívající, jejich rodiny a ty, kdo s nimi profesně přicházejí do kontaktu.

Portál, 2018

Tichá síla: Tajné přednosti introvertních dětí

Susan Cain

To, že autorčin zájem o téma introverze tak neuvěřitelně zarezonoval, asi vypovídá o trendu naší doby – objevovat sílu v tom, co je (zdánlivě) slabé, a hodnotu v tom, co bylo dříve příliš nenápadné. Mnozí lidé tak přijali, že jsou introvertní či plaš...

Portíl, 2018

Učíme děti ptát se a přemýšlet

Zoller Eva

Publikace vychází z metodiky „Filosofie pro děti“ a představuje program pro všechny, kdo pracují s dětmi předškolního a mladšího školního věku a chtějí využít potenciál přirozeného dětského údivu, zvídavosti, tázání a touhy porozumět k rozvíjení krit...

Portál, 2012

Veselá matematika aneb kouzla, hříčky, hádanky, rébusy, ...

Loukota Jiří

Kniha je vhodná pro děti i dospělé se zájmem o matematiku.

Votobia, 1998

Veselé experimenty na doma

Yakovleva Maria

Otázky PROČ? se líhnou v hlavách dětí již od útlého věku a pro rodiče je čím dál obtížnější na ně najít odpověď.

Edika, 2017

Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku -- Škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky

Havigerová Jana Marie

Zajímá vás, jak se pozná nadané dítě?

Grada, 2014

Zábavná matematika pro první stupeň ZŠ

Pecharová Lenka

Sbírka medailónků zvířat a slovních úloh, propojená s matematickými příklady na procvičení počtů i upevnění získaných informací. Vede děti k chápání světa v souvislostech, k používání zdravého úsudku, povzbuzuje zvídavost a radost z poznávání blízkýc...

Portál, 2012