Metodické materiály

Zpřístupněné metodické materiály jsou určeny pro různé stupně vzdělávání, přičemž je zahrnuto i mimoškolní - zájmové či neformální vzdělávání, případně volnočasové aktivity se vzdělávacím obsahem.

Část materiálů vznikla v rámci Systému podpory nadání - většinou prostřednictvím Sítě podpory nadání (SIPON), případně jako výstup realizovaných aktivit v krajských sítích.

Další odkazy na využitelné materiály můžete nalézt v sekci Doporučené knihy.

Výsledky hledání

Pozor schod! aneb co s nadaným žákem

Publikace: Pozor schod! aneb co s nadaným žákem 

Metodika: Jak předcházet nevhodnému nálepkování nadaných žáků

Rozvoj péče o nadané děti je vedle benefitů spojen s problémy, které souvisejí s necitlivým zacházením s nálepkou „nadaný“, což ústí ve vyčleňování, v negativní změnu sociálního a emočního vývoje a v nastavení nevhodných podmínek pro rozvoj nadání. Jedná se o paradoxní jev, který v praxi ukazuje, že i přes naložené úsilí rozvíjet nadání dochází k nerespektování výchovně vzdělávacích potřeb (nejen)...

NTC pro všechny

Metodická příručka k programu NTC popisuje techniky a aktivity, které mají dětem pomoci co nejvíce rozvinout jejich biologický potenciál pomocí stimulace nervové soustavy.

Rozvíjíme matematické nadání žáků

Materiál vypracovala Eva Zelendová na NÚV a je určen pro 1. stupeň ZŠ.

Pracovní listy pro rozvoj nadání matematika a její aplikace

Soubor pracovních listů vypracovaných na ZŠ Hálkova v Olomouci v oboru matematika a její aplikace

Pracovní listy pro rozvoj nadání v ČJ

Sada pracovních listů vypracovaná na ZŠ Hálkova je určena pro první stupeň v předmětu český jazyk.

Víceúrovňové vzdělávací aktivity s přesahem pro nadané děti v mateřské škole

Cílem dokumentu je posilovat vědomí předškolních pedagogů, že každé dítě je individualita, tzn., že každé je trochu jiné a má jiné vzdělávacíCílem dokumentu je posilovat vědomí předškolních pedagogů, že každé dítě je individualita, tzn., že každé je trochu jiné a má jiné vzdělávacípotřeby. Předškolním vzděláváním by proto měla prolínat přirozená diferenciace aktivit, kdy děti ve třídě mohou pracov...

Ke stažení

 • Víceúrovňové vzdělávací aktivity-final.pdf
 • Příloha č. 11 - Pracovní list - rozvoj logického myšlení.docx
 • Příloha č. 10 - Pracovní list - rozvoj logického myšlení.docx
 • Příloha č. 9 - Pracovní list - rozvoj logického myšlení.docx
 • Příloha č. 8 - Knihovna II.docx
 • Příloha č. 7 - Knihovna I.docx
 • Příloha č. 6 - Knihovna.docx
 • Příloha č. 5 - Kolik váží knihy I.docx
 • Příloha č. 4 - Kolik váží knihy.docx
 • Příloha č. 3 - Knihy.docx
 • Příloha č. 2 - Knihy velké.docx
 • Příloha č. 1 - Knihy malé.docx

Hry pro rozvoj nadání ve výuce

Materiál zpracovaný ke stejnojmennému semináři Aleny Vávrové, která se dlouhá léta tématem zabývá. Praktické popisy užití her v předmětech: matematika, český jazyk, ale i těch, které rozvíjejí logické myšlení, paměť a další osobnostní charakteristiky žáků.

Matematika rukama

 Dejte dětem pečlivě připravené zadání, dobře připravenou stavebnici a nechte je, aby řešení vymodelovali sami. Sady lze objednat u společnosti Kvirin.

Jak motivovat žáky ve fyzice se zaměřením na nadané

V práci jsou prezentovány výsledky dlouhodobé intenzivní výzkumné činnosti zaměřené především na hledání a vytváření motivačních technik pro poznávací motivování běžné žákovské populace i nadaných žáků základních a středních škol. Výstupy řešení problematiky byly konfrontovány se zkušenostmi s motivováním žáků během mnohaleté praxe učitele fyziky na základních a středních školách.