Přihlášky do ústředních kol soutěží organizovaných NPI ČR ve škol. roce 2019/20

Přihlašování do ústředních kol jazykových soutěží, ústředního kola Dějepisné olympiády, Olympiády v Čj  a Frankofonie je elektronické.

Soutěžící postupující do ústředního kola soutěže vyplní a odešle elektronicky přihlášku.  Obratem dostane na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o řádném odeslání přihlášky a vyplněný formulář přihlášky v PDF. Přihlášku vytiskne, podepíše (u nezletilých žáků i zákonný zástupce) a nechá potvrdit vedením školy. Potvrzenou přihlášku přiveze na ústřední kolo příslušné soutěže (u soutěže Frankofonie, kat. ZŠ přihlášku pošle společně s výtvarnou prací).

V souvislosti s dopisem náměstka MŠMT pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže ze dne 13. 3. 2020  se Ústřední kola  soutěží se pro školní rok 2019/2020 ruší 

 
Přihlášky do soutěží jsou uzavřeny