Přihlášky do ústředních kol soutěží organizovaných NPI ČR ve škol. roce 2020/21

Přihlašování do ústředních kol jazykových soutěží, ústředního kola Dějepisné olympiády, Olympiády v Čj  a Frankofonie je elektronické.

Soutěžící postupující do ústředního kola soutěže vyplní a odešle elektronicky přihlášku.  Obratem dostane na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o řádném odeslání přihlášky a vyplněný formulář přihlášky v PDF. Přihlášku vytiskne, podepíše (u nezletilých žáků i zákonný zástupce) a nechá potvrdit vedením školy. Potvrzenou přihlášku přiveze na ústřední kolo příslušné soutěže (u soutěže Frankofonie, kat. ZŠ přihlášku pošle společně s výtvarnou prací).

Přihláška do ústředního kola SFJ 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclUZD9QuJr6HEx0njGw3TXpjL_WDnQkU67i4o_Sa6d0ZA7bw/viewform

Přihláška do OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE 2021:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM0Jicf3aIJkOs2zp19871CO03rJkSNuTfRLF7v8QO-Q06MA/viewform

Přihláška do SOUTĚŽE V JAZYCE NĚMECKÉM 2021: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfyllWSHdHVcsBcSlvgNceZAnazg6yZUPbXofccykz0VDNeQ/viewform

Přihláška do DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 2021: