Science café Praha: Les jako dědictví minulosti – co je přirozené?

Aktivita je zdarma

Kdy: 9. 4. 2019  19:00 - 20:30
Kde: Potrvá, Srbská 2, Dejvice, 160 00 Praha 6-Dejvice-Praha 6

Host: Petr Kuneš (PřF UK): Les jako dědictví minulosti – co je přirozené?

Příroda našeho území náleží do opadavého lesa mírného pásu, což je dáno především mírnými teplotami v létě a zimě a přiměřeně dostatečným množstvím srážek. Každý má nějakou představu, jak takový les vypadá, učíme se to přece na základní škole! Tedy i podvědomě tušíme, co je zde považováno za přirozené a co si zaslouží naši ochranu. Dnešní realita je ovšem diametrálně jiná. Kolem silnic většinou míjíme plantáže jehličnatých dřevin (většinou smrku) sloužících především k produkci dřeva. Narušení v podobě kalamit kůrovce nebo větrných polomů v nás vyvolávají pocity katastrofy, nemluvě o lesních požárech, které je přece zapotřebí ihned uhasit! Z čeho ale pochází naše představy o tom, co je přirozené a jak stanovujeme dostatečnou hodnotu toho, co je třeba chránit? V současné ekologii se zdůrazňuje potřeba dlouhodobého pohledu do minulosti nutné k pochopení současného stavu. Můžeme tam najít odpovědi na naše otázky? A jak daleko je zapotřebí jít, abychom dosáhli přirozeného? A jde to vůbec? Ve své přednášce se pokusím nastínit pohledy z různě vzdálených perspektiv. Na různých příkladech z minulosti rozbiji vaše zažité představy a nakonec je možná složím do úplně nové lesní reality.

Host: Petr Kohout (MBÚ AV ČR): Lesní internet - Wood Wide Web

Naše lesy jsou plné fascinujících organismů, které hrají nezastupitelnou roli v jejich fungování. Veliká část tohoto života však zůstává návštěvníkovi lesa skryta pod povrchem. Možná netušíte, že většina stromů nečerpá vodu a živiny z půdy přímo, ale skrze houby, které žijí na kořenech těchto stromů a tvoří s nimi harmonický symbiotický vztah. Toto symbiotické podhoubí může navzájem propojovat jednotlivé stromy a tím vytvářet „lesní internet“, na který jsou jednotlivé stromy připojeny, a kde si mezi sebou mohou vyměňovat informace o svém stavu či navzájem sdílet živiny. V přednášce se pokusím přiblížit, jak tento lesní internet funguje a co vše se může pod vašima nohama v lese odehrávat.

Datum konání
09.04.2019 - 09.04.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Science Café Praha
Adresa
Srbská 2
Praha 6
160
Kraje
Hlavní město Praha
Url adresa
Typ
Žáci a studenti, Odborná veřejnost
Obor
Biologie
Cílové skupiny
studenti SŠ, Odborná veřejnost
Hodnocení