Vyhledávání, identifikace a nominace dětí s vysokým potenciálem a nadaných v MŠ

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Ostrava, si Vás dovoluje pozvat na seminář:

Vyhledávání, identifikace a nominace dětí s vysokým potenciálem a nadaných v MŠ

Termín a čas konání: pondělí 29. dubna 2019, 8.30 – 15.00 hod.

 Místo konání: Národní institut pro další vzdělávání, Blahoslavova 1576/2, Ostrava (u Nové radnice)

 Poplatek: 900,- Kč

Lektor: Mgr. René Gavlas

Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program navazuje na Systematický úvod do problematiky nadání pro MŠ. Představuje účastníkům problematiku vyhledávání, identifikace a nominace nadání v předškolním období, jako klíčovou oblast systému péče o nadání v MŠ. Obeznámí učitelky a vedoucí pracovníky v MŠ  s jednotlivými oblastmi procesu identifikace nadání a napomůže jim v tom, jak tento proces nastavit a jak v něm participovat. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s  projevy nadaných dětí, se specifickými odlišnostmi vývoje těchto dětí v předškolním období v oblasti biologické i psychické, s pojmy zvýšená senzibilita a divergentní myšlení, s typologií nadaných dětí, s metodami pedagogické identifikace nadání, spoluprací s poradnou na diagnostice nadání, komunikací problematiky vyhledávání nadání s rodiči, s kolegyněmi v předškolním zařízení a vedením školy. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít systematicky rozvíjet oblast identifikace nadání a začlenit ji do budovaného sytému péče o nadání ve škole. V návaznosti na poslední zmíněné se účastníci seznámí s důležitostí rané stimulace a v návaznosti s pojmy myelinizace a diferenciace mozkové kůry a plasticita mozku a jejich důležitostí pro další vývoj dítěte.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

 • Projevy nadaného dítěte, specifika biologického a psychického vývoje, zvýšená senzibilita, divergentní myšlení.
 • Typologie nadaných dětí, rozdíl v pojmech dítě nadané a mimořádně nadané, dvojí výjimečnost nadaných.
 • Metody pedagogické diagnostiky nadání, vztahující se k období do šesti let.
 • Checklisty a pedagogické diagnostické škály.
 • Portfolia dětí, výsledky výtvarných a jiných aktivit, jako podklad pro diagnostiku nadání a vyššího potenciálu předškoláka.
 • Aktivity vhodné pro identifikaci nadaných a dětí s vysokým potenciálem.
 • Výsledky aktivit, specifické zájmy nadaného předškoláka.
 • Spolupráce s PPP – psychologická a speciálně pedagogická diagnostika nadání v předškolním období.
 • Mensa a identifikace nadání, NTC systém učení – Mensa pro školky.
 • Komunikace problematiky vyhledávání a identifikace nadání s ostatními učitelkami, rodiči a vedením školy.
 • Význam rané stimulace, stěžejní pojmy v kognitivním vývoji předškoláka myelinizace a diferenciace mozkové kůry a plasticita mozku.
 • Význam identifikace, nominace a diagnostiky nadání, či vysokého potenciálu dětí před vstupem do ZŠ.

Více informací a přihlášení ZDE.

Datum konání
29.04.2019 - 29.04.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
NIDV Ostrava
Adresa
Blahoslavova 2
Ostrava
70200
Kraje
Moravskoslezský
Url adresa
Typ
Pedagogové
Obor
Ostatní
Cílové skupiny
Děti - mateřská škola
Hodnocení