Soutěž ČMS pro mladé

Aktivita je zdarma

Ve snaze podpořit popularizační a vědeckou činnost mladých kolegyň a kolegů v matematice, nabízí ČMS možnost získání peněžního příspěvku na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty.

Pro zařazení do soutěže zašlete svůj návrh do 31. 5. 2019 na adresu Česká matematická společnost, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 nebo elektronicky na adresu predseda.cms@jcmf.cz

Datum konání: 31. KvětnA 2019 - 23:59

Forma návrhu není pevně předepsána. Návrh by měl v každém případě obsahovat popis aktivity (název, termín, místo konání, organizátoři, popis činnosti), návrh rozpočtu celé akce včetně předpokládaných zdrojů a očekávanou výši příspěvku ČMS a popis formy zapojení mladých kolegů (např. uvedením věku organizátorů či očekávaného věku účastníků).

Návrhy posoudí výbor ČMS a do 28. 6. 2019 oznámí navrhovatelům, zda jejich aktivita získá podporu.

Při posuzování budou upřednostněny aktivity, související s odbornými zájmy ČMS, resp. JČMF, tedy primárně zaměřené na matematiku, (spolu)pořádané ČMS, resp. JČMF, kde i mezi organizátory dominují mladí a které potenciálně osloví širší okruh zájemců (z více škol či oblastí).

Ve svém návrhu prosím zohledněte následující skutečnosti. Příspěvek je určen pro aktivity pořádané v akademickém (školním) roce 2019-2020. Příspěvek je možné použít na organizační náklady (např. materiál, jízdné, poštovné, pronájmy, ceny pro soutěžící), nikoli však na osobní odměny pro organizátory. Náklady budou proplaceny (faktura dodavateli, v hotovosti, případně převodem na účet) po předání účetních (daňových) dokladů hospodáři ČMS.

Webové stránky akce: http://jcmf.cz/?q=cz/node/1120

Pro tento ročník bude celková podpora poskytnutá ČMS 60 tisíc Kč.

Datum konání
13.05.2019 - 31.05.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Česká matematická společnost
Adresa
Sokolovská 83
Praha 8
18675
Kraje
Hlavní město Praha
Url adresa
Typ
Žáci a studenti, Pedagogové, Odborná veřejnost
Obor
Matematika
Cílové skupiny
studenti SŠ, Pedagogové
Hodnocení