XIX. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

19. – 22. srpna 2019, Gymnázium Velké Meziříčí

Obsahem semináře budou tradiční filosofická témata související s našimi obory, obecně populární přednášky s matematickou a fyzikální tematikou a případně zamyšlení nad výukou nejen matematiky a fyziky. Z přednášejících můžeme uvést např. tyto kolegy: Miloslav Dušek, Dag Hrubý, Luboš Pick, Jiří Podolský, Lukáš Richterek, Jiří Spousta, Jaromír Šimša. Spolupořadateli semináře jsou Ústav Fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně a výzkumné centrum CEITEC VUT v Brně. Součástí semináře bude i exkurze do pracovišť centra CEITEC.

Pro účastníky bude vydána předseminární brožura (v elektronické i v papírové formě) s podrobným programem. Přihlásit se mohou zájemci na níže uvedené webové stránce semináře, na které získají též aktuální informace.

Seminární adresa:

RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
Gymnázium Velké Meziříčí
Sokolovská 235/27
594 01 Velké Meziříčí
trojanek@gvm.cz
www.gvm.cz/cs/o-studiu/seminare

Místo konání: Seminář se bude konat v aule Gymnázia Velké Meziříčí. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí. Předběžné finanční náklady: vložné 400 Kč, ubytování 300 Kč za noc.
Datum konání: 19. srpna 2019 - 9:00 - 22. srpna 2019 - 16:00
Webové stránky akce: 
Datum konání
19.08.2019 - 22.08.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Gymnázium Velké Meziříčí
Adresa
Sokolovská 235/27
Velké Meziříčí
59401
Kraje
Vysočina
Url adresa
Aktivita
Konference
Typ
Pedagogové
Obor
Matematika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení