Veletrh nápadů učitelů fyziky 24

Aktivita je zdarma

Jedná se o každoroční, mnohaletou a prestižní akci, kterou má v oblibě mnoho učitelů. Této mezinárodní konference se pravidelně účastní učitelé nejen z ČR, ale i ze Slovenska a dalších evropských států.

Jako příspěvky do konference uvítáme nejen (již tradiční) zajímavé pokusy, ale například i samostatné práce žáků, videozáznamy experimentů, svépomocí zhotovené pomůcky a další příklady, jak výuku fyziky oživit a učinit z ní zajímavý předmět. Konference má udělenou akreditaci MŠMT (č. j. MSMT-1149/2019-2-175).

Datum konání: 30. 8. - 1. 9. 2019

Místo konání: Přírodovědecká fakulta ,  Univerzita Hradec Králové ,  Hradecká 1285 , 500 03  Hradec Králové 

Kontaktní osoba: RNDr. Michaela Křížová, Ph.D. michaela.krizova@uhk.cz  +420 728 720 298

PROGRAM KONFERENCE „VELETRH NÁPADŮ UČITELŮ FYZIKY“

Každý příspěvek (až na zvané přednášky) je na 15 minut včetně krátké diskuse. V programu je dáno 20 minut jako časová rezerva pro výměnu řečníků atd. Rozsáhlejší diskuse nechť probíhají v kuloárech. K tomuto opatření jsme museli přistoupit, aby mohlo mít svůj příspěvek co nejvíce účastníků. Děkujeme za pochopení!


Pátek 30. 8. 2019

Od 11:00 Registrace budova A
12:45 Zahájení konference
Moderuje: Jan Kříž
13:15 František Kundracik Lukostreľba na hodinách fyziky
14:20 Vojtěch Žák Zase to těžiště
14:40 Václav Pazdera Pár zajímavých nápadů X
15:00 Josef Hubeňák Fyzika s úsměvem
15:10 – 15:40 Občerstvení
Moderuje: Miroslav Randa
15:40 Leoš Dvořák Další nápady z Malé Hraštice: odpuzování magnetů
16:00 Zdeňka Kleibusová Několik nápadů z rodičovské dovolené
16:20 Matěj Láznička Balistika a její demonstrace v praxi
16:40 Pavel Böhm Kuchařka jednoduchých experimentů s Vernierem
17:00 Jakub Jermář Experimenty s vozíkem Vernier Go Direct
17:20 Jan Hrdý Přesný analogový generátor několika tisíc různých barevných světel
17:40 Jan Veselý,
Věra Krajčová
ESA Education – kurzy pro učitele STEM
18:00 Karel Kolář Fyzika v Dr. Who & Na jaké akce se můžou středoškoláci těšit?

Sobota 31. 8. 2019

Moderuje: Josef Hubeňák
8:30 Jaroslav Reichl,
Jana Machalická,
Martin Hájek a kol.
Několik projektů z tábora, tentokrát na téma „Jak málo stačí k matematikově a fyzikově radosti“
8:50 Jaroslav Reichl,
Jakub Dvořák
Stratosféra
9:10 Vladimír Vícha Hranaté bubliny
9:30 Zdeněk Hubáček Další experimenty do kabelky
9:50 Pavel Konečný Pokusy z elektromagnetizmu aneb elektromagnetický kvíz
10:10 – 10:30 Občerstvení
Moderuje: Leoš Dvořák
10:30 Zdeněk Bochníček Vzhůru do oblak
11:30 Ota Kéhar Mnemotechnické pomůcky v astronomii
11:50 Zdeňka Koupilová Kvantová kryptografie pro SŠ
12:10 Jan Koupil Fyzika pro ajťáky
12:30 – 14:00 Oběd
Moderuje: Lukáš Richterek
14:00 Miroslav Panoš Stavíme vzdálený experiment řízený kartou K8055
14:20 František Lustig Výukový kurz „Jednoduché Hands-on-Remote fyzikální experimenty s Arduinem“
14:40 Lukáš Bjolek Laboratorní práce z fyziky s využitím eTwinningu a Google dokumentů
15:00 Irena Dvořáková Fyzika od MŠ po SŠ, s revizí RVP i bez
15:20 Jan Válek Nové definice základních fyzikálních jednotek ve školské praxi
15:40 Jiří Kohout Paradox dvou kondenzátorů
16:00 Veronika Burdová,
Martina Kekule,
Jiří Tesař
Využití metody oční kamery ve vzdělávání ve fyzice
16:20 – 18:00 Postery a výstavky
Výstavka
Miroslav Staněk Školní pomůcky PASCO, bezdrátové senzory
Jana Česáková Pokusy z „Hrajme si i hlavou“
Petr Kuča Občanské monitorování radiace – projekt RAMESIS
Posterová sekce
Olga Vogelová,
Lukáš Richterek
Na akustiku se smartphonem
Jana Šestáková Peer Instruction – nové úlohy 2019
Jana Jelínková Možnosti užití teorie grafů ve výuce matematiky a fyziky na střední škole
Jana Jakubičková,
Lucia Klinovská
Reproduktor z dostupných pomôcok
Anna Krčmářová,
Roman Chvátal,
Renata Holubová
Analýza vybraných FCI úloh pomocí eye-trackingu
Roman Chvátal,
Anna Krčmářová,
Roman Kubínek
Science centrum jako součást vzdělávacího systému v České republice
Katarína Kozelková,
Otília Plencnerová
Využitie projektovej metódy vo vyučovaní fyziky ZŠ
Anežka Veselá Historie fyziky jako motivační prvek ve výuce fyziky
Světlana Sajdlová,
Jan Mistrík
Aplikační postery jako nástroj zefektivnění výuky fyziky na Univerzitě Pardubice
Jan Havlíček,
Zdeněk Rakušan
Novinky z IQlandie
Bohumila Kroupová,
Dominik Miškář
Sluneční soustava a podmínky pro život
Petra Prošková Elixír do škol
Jan Novotný,
Jindřiška Svobodová
Dva demonstrační experimenty a dva myšlenkové problémy z Newtonových Principů
19:00 Společenský večer

Neděle 1. 9. 2019

Moderuje: Jindřiška Svobodová
9:00 Petr Kácovský Jak se ve fyzice vyřádit s tuhou od verzatilky
9:20 Vladimír Vochozka,
Zdeněk Koudela,
Pavel Černý,
Veronika Burdová
Kvantitativní vyhodnocení demonstračního experimentu vejce v lahvi
9:40 Leontýna Břízová Kapilární deprese ve výuce fyziky
10:00 Jan Šlégr Teorie ploché Země
10:20 František Lustig Konečně školní měřící systém s výstupním analogovým signálem
10:40 – 11:00 Občerstvení
Moderuje: Irena Dvořáková
11:00 Marie Snětinová Rozhledy matematicko-fyzikální
11:20 Věra Koudelková RGB LED aneb skládání barev jednoduše
11:40 Jan Valenta Kosinové zářiče/odražeče a tzv. integrační sféra – podivuhodný optický prvek
12:00 Zdeňka Koupilová Fyzika ve hře
12:20 Zakončení konference
Datum konání
30.08.2019 - 01.09.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
Adresa
Hradecká 1285
Hradec Králové
50003
Kraje
Královéhradecký
Url adresa
Aktivita
Konference
Typ
Pedagogové
Obor
Fyzika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení