Matematika činnostně v 1. ročníku

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M 1 a na ukázku pomůcky Mřížka s kolečky, Tvary a barvy v celkové ceně 202 Kč.

1. část 

– Vytváření představy čísel během přípravného období, pomůcka Tvary a barvy.

– Činnosti s didaktickými pomůckami Početní divadélko a Malované slovní úlohy.

– Činnosti s pomůckami, které vedou ke správné představě čísel.

– Numerace do pěti.

– Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 1. ročníku.

– Pomůcka mřížka s kolečky a její využití při činnostech v matematice.

– Tvoření prvních slovních úloh s názorem.

– Numerace do deseti.

– Činnosti s pomůckou „Karty s čísly“.

– Průběžná zpětná vazba, základy kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, a kompetence sociální.

 2. část

– Rozšíření číselného oboru do 20. Názorné využití analogie s první desítkou.

– Činnosti a hry na obchod s didaktickou pomůckou Papírové peníze. Vyplácení, rozměňování, vracení. Obchodování a dramatizace.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 1. ročníku.

– Činnosti s číselnou osou.

– Didaktická pomůcka „Kostka s kolečky“ a její využití při činnostech v matematice.

– Tvoření slovních úloh s názorem.

– Numerace do dvaceti.

– Náměty pro individualizaci ve výuce samokontrolu a sebehodnocení žáků. Postupné rozvíjení kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.

Číslo akce: 2019-127
Akreditační číslo MŠMT ČR: 22608/2017-1-1000

Lektor: Mgr. Jitka Ašenbrenerová
Místo: 26. ZŠ Plzeň, Skupova 22
Termín: 15. 10. 2019, 23. 10. 2019, zahájení v 14:00

Kurz proběhne v rámci dvou odpoledních setkání. Budeme se na Vás těšit v úterý 15. a středu 23. 10. 2019, vždy od 14:00 do cca 17:30 hod.

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena:

1 290 Kč, záloha 0 Kč

Datum konání
15.10.2019 - 15.10.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
26. ZŠ Plzeň
Adresa
Skupova 22
Plzeň
30100
Kraje
Plzeňský
Url adresa
Typ
Pedagogové
Obor
Matematika, Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení