Velká Morava a Pražský hrad - výstava

Aktivita je zdarma

V roce 1949 objevil archeolog Vilém Hrubý v místech dnešního Památníku Velké Moravy ve Starém Městě „Na Valách“ základy velkomoravského kostela – první odborně prozkoumané stavby velkomoravského stáří na území tehdejšího Československa. Pod názvem „Velká Morava a Pražský hrad“ ukazuje vzájemné vazby a vlivy velkomoravské Moravy na rodící se přemyslovské knížectví ve středních Čechách. Téma Pražského hradu zpracoval specialista na tuto problematiku, archeolog PhDr. Jan Frolík, CSc., z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze.

Datum konání
13.09.2019 - 26.01.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Slovácké muzeum
Adresa
Památník Velké Moravy Jezuitská 1885
Staré Město
686 03
Kraje
Zlínský
Url adresa
Aktivita
Konference
Typ
Žáci a studenti, Odborná veřejnost
Obor
Společenskovědní
Cílové skupiny
Žáci - druhý stupeň, studenti SŠ
Hodnocení