Komentovaná prohlídka výstavy Město na dvou pahorcích. 800 let od počátku města Litoměřic

Stejnojmenná výstava, čerpající z poznatků archeologie i historického bádání reflektuje vývoj Litoměřic od 10. do 14. století. Mapuje vybudování významného přemyslovského kastelánského hradu na dnešním Dómském vrchu v první polovině 10. století a vznikající a rozvíjející se raně středověkou sídelní aglomeraci v jeho okolí, zvláště na Městském vrchu. Dále sleduje její přeměnu v institucionální město v letech 1219–1228, pokus o jeho rozšíření na Dómský vrch ve 2. polovině 13. století za Přemysla Otakara II. a skutečné zvětšení rozsahu ve 2. polovině 14. století za panování Karla IV. Výstava tak nepřímo navazuje na výstavu Litoměřice – Ve znamení kalicha, pořádanou Oblastním muzeem v Litoměřicích v roce 2015 a představující Litoměřice „husitské“.
Výstavou provede její kurátor archeolog PhDr. Oldřich Kotyza.
 
 
Kdy:
3.12.2019 17:00 - 3.12.2019 18:30
Kde:
Oblastní muzeum v Litoměřicích

Typ akce:
  • Komentovaná prohlídka
Datum konání
03.12.2019 - 03.12.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Adresa
Mírové náměstí 1
Litomerice
41201
Kraje
Ústecký, Jihomoravský
Url adresa
Obor
Ostatní
Cílové skupiny
Žáci - druhý stupeň, studenti SŠ, studenti VŠ, Pedagogové, Rodiče, Odborná veřejnost
Hodnocení