Kdo má mít jedničku z dějepisu? Hodnocení v soudobých dějinách.

Aktivita je zdarma

Seminář je zaměřen na způsoby, jak hodnotit získané znalosti a dovednosti ve výuce dějepisu. Vycházíme z předpokladu, že historie nemá být ve škole předávána jako soubor ustálených a nezpochybnitelných faktů o minulosti. Školní dějepis vidíme jako příležitost, jak v žácích rozvíjet schopnosti rozlišit různé interpretace událostí a vybavit je kritickým a disciplinárním myšlením potřebným například pro odhalování etnických a kulturních stereotypů nebo subjektivity výpovědí o minulosti a současnosti. Toto pojetí označované jako historická gramotnost nebo historické myšlení si pomalu hledá cestu i do českých škol. Jak ale takto pojatou výuku hodnotit? Pojďte s námi zkusit hledat cestu s využitím teorie i příkladů z praxe.​

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 795/2020-2-172.

Termín a místo konání semináře budou upřesněny.

Datum konání
12.06.2020 - 12.06.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Ústav pro studium totalitních režimů
Adresa
Winstona Churchilla 1800/2
Praha 3
130 00
Kraje
Celostátní
Url adresa
Aktivita
Konference
Typ
Pedagogové
Obor
Ostatní, Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení