Parémie národů slovanských X

Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci PARÉMIE NÁRODŮ SLOVANSKÝCH Xkterá se bude konat ve dnech 15. – 16. září 2020.

Tematika konference:

 • problematika lidové slovesnosti a její slovanské kontexty;
 • historie sběratelství parémií v jednotlivých slovanských jazycích;
 • typologie parémií;
 • parémie původu biblického;
 • morfologické archaismy v parémiích;
 • parémie jako součást národní identity a mentality;
 • jazykový obraz dnešní doby v parémiích;
 • antipřísloví ve slovanských jazycích, parémie v žurnalistice, slanzích, folkloru, politice, sportu, ekologii, ekonomice, odborném jazyce;
 • parémie v díle jednotlivých spisovatelů;
 • frekvence jednotlivých typů parémií (i jiných frazeologických jednotek) v jednotlivých slovanských jazycích;
 • paremiologické novotvary v jednotlivých slovanských jazycích;
 • současný stav frazeologie a paremiologie;
 • lexikální analýza parémií v daném slovanském jazyce;
 • translatologická problematika parémií.

Jednacími jazyky konference jsou všechny slovanské jazyky.

Na konferenci se můžete přihlásit pouze elektronicky na níže uvedeném odkazu a to nejpozději do 1. září 2020.

Datum konání
15.09.2020 - 16.09.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Ostravská univerzita
Adresa
30. dubna 22
Ostrava
701 03
Kraje
Celostátní
Url adresa
Aktivita
Konference
Typ
Žáci a studenti, Odborná veřejnost
Obor
Ostatní
Cílové skupiny
studenti SŠ, studenti VŠ, Odborná veřejnost
Hodnocení