Stáže pedagogů JMK

Aktivita je zdarma

Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými dětmi, žáky v základních školách. Účastníci absolvují stáže v rozsahu čtyř vyučovacích hodin na vybrané instituci (3 hodiny náslech, 1 hodina rozbor s vyučujícícm, s vedoucím stáže). V rámci stáže jim budou mentorem nabídnuty znalosti a dovednosti rozvíjející jejich profesní kompetence v rozvoji nadání dětí, žáků a studentů. Dále budou konzultovány konkrétní postřehy ze stáže, zkušenosti vedoucí stáže i dalších pedagogů v organizaci (dle místních podmínek a nastavení), problémy související s domovskou organizací a možnostmi aplikace. Výstupem je tzv. portfolio absolventa stáže, v němž ohodnotí získané znalosti a dovednosti a napíší, jak toto využijí ve své praxi. Mentorem je jeden zkušený pedagog, který vede stáže. V ZŠ Didaktis budete moci sledovat individualizovanou výuku s využitím prvků programu Začít spolu, důrazem na spolupráci a kooperaci, s využitím slovního hodnocení a sebehodnocení. Tato stáž je určena výhradně pedagogům 1.stupně a vedoucím pracovníkům těchto škol.Náplň stáže bude následující:
  • účast ve vyučování v běžné třídě, nadané děti jsou zde integrované.

  • účast v hodině pro nadané žáky.

  • informace o používaných materiálech, metodách.

  • beseda s vedením školy na téma - Nadané děti v běžné třídě, dotazy.Stáže pedagogů jsou účastníkům poskytovány zdarma. 


Datum konání
17.09.2020 - 17.09.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Adresa
Bzenecká
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení