Podpora kreativních činností v oblasti polytechnického vzdělávání (MŠ, 1. st. ZŠ)

Aktivita je zdarma

Obsahem kurzu je seznámení s možnostmi polytechnického vzdělávání v mateřské škole (dále MŠ) a na 1. stupni základní školy (dále ZŠ). Účastníci kurzu dostanou informace o tom,  „jak na to“, vyrobí si model (dle metodiky využitelné pro práci s dětmi/žáky), budou pracovat s nářadím a materiálem, který může být při práci s dětmi/žáky používán (který byl ověřen v Technických školkách a používán při práci s dětmi/žáky). Bude prodiskutován a naplánován způsob, jak nejlépe zapojit pedagogy, rodiče, prarodiče i firmy v reálné činnosti v konkrétních MŠ nebo na 1. stupni ZŠ. Bude předána metodika, seznam materiálů a nářadí, podle kterých lze samostatně s dětmi/žáky pracovat, objevovat a nacházet i nové cesty a způsoby realizace.Obsahem kurzu je podpora polytechnických činností dětí/žáků  MŠ a 1. stupně ZŠ s propojením na přírodovědné předměty, především předmatematickou a matematickou gramotnost. Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:
 • Nastavení výuky, aby podporovala nadání dětí/žáků.

 • Zvyšování schopností pedagogů motivovat děti/žáky ke kreativnímu myšlení.

 • Motivace pro rozvoj metodického vedení.

 • Rozšíření a obohacení učiva.

 • Získání znalostí o materiálech a jejich zpracování.

 • Osvojení základní technologie a principy práce s materiály.

 • Rozvoj konstrukčního myšlení a schopnosti řešit konstrukční varianty.

 • Zdroje materiálů a úloh vhodných mj. pro nadané děti/žáky.

 • Tvorba pracovních listů.

 • Nastavení aktivit pro podporu kreativity nadání jako součást systému výchovy a výuky.

 • Motivace dětí/žáků k tvůrčí činnosti na základě technických znalostí a dovedností.

 • Výchovné prvky vzdělávacího procesu.

 • Rozvíjení komunikace, sdílení nápadů a šíření projektu.


Datum konání
21.10.2020 - 21.10.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Adresa
Křížová 22
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení