Skryté nadání

Aktivita je zdarma

Program vychází z aktuálních vědeckých zdrojů o skrytém nadání. Seminář nabídne zamyšlení se nad rolí školy při vyhledávání nadaných žáků, zamyšlení se, jakou roli v procesu vyhledávání hraje role učitele profesionála.Obsah vzdělávacího programu: Povinnosti školy směrem k péči o nadané žáky vyplývající z platné legislativy; Vyhledávání nadaných žáků - možnosti školy;  Proces potvrzení kognitivního nadání žáka v Pedagogicko-psychologické poradně (průběh diagnostického procesu v Pedagogicko-psychologické poradně, vybrané testy);  Podpůrná opatření pro vzdělávání nadaných žáků  - stupně PO (podpůrných opatření) a NFN (normovaná finanční náročnost); Vzdělávací potřeby nadaných žáků; Práce s nadanými žáky (řešení problémů kognitivně nadaných žáků ve spolupráci se školským poradenským zařízením)Použité metody:

Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe a konzultace prezenční.  


Datum konání
26.11.2020 - 26.11.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Bc. Andrea Černá
Adresa
Luční 460
Kraje
Královéhradecký
Url adresa
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení