Letní škola single-cell analýzy / Summer School of Single Cell

Aktivita je zdarma

Výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy pořádají letos poprvé letní školu zaměřenou na single-cell analýzy buněk akutní myeloidní leukemie a jejího mikroprostředí. Bude se konat od 2. do 9. září v obou výzkumných centrech, která se na organizaci podílejí. Studenti a mladí výzkumníci se v ní pod dohledem odborníků z Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Imperial College v Londýně,  Milánské univerzity, Varšavské univerzity, Univerzity Heidelberg, Fakultní nemocnice Heidelberg a Německého centra pro výzkum rakoviny podrobně seznámí se všemi kroky přípravy vzorků buněk a analýzy dat. Účastníci by měli mít alespoň základní laboratorní dovednosti. Obsahem osmidenní intenzivní praktické školy bude návrh experimentu, výběr a příprava vzorků, kontrola kvality, sekvenování, porozumění formátům dat NGS, editaci sekvencí, mapování čtení, řešení potenciálních problémů a konečná interpretace dat. Letní škola má kapacitu 16 míst, přihlášky lze podávat prostřednictvím formuláře na webu letní školy https://singlecell-pilsen.zcu.cz/registration.html.

Datum konání
02.09.2020 - 09.09.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Výzkumné centrum NITS Fakulty aplikovaných věd ZČU, Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy
Adresa
alej Svobody 76
Plzeň
30100
Kraje
Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský
Url adresa
Registrace od - do
15.07.2020 - 19.07.2020
Aktivita
Stáž
Typ
Žáci a studenti
Obor
Biologie
Cílové skupiny
studenti SŠ
Hodnocení