Vyhlášení fotosoutěže na téma Voda – základ života

Aktivita je zdarma

Pravidla

 1. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která fotografii pořídila nebo k ní má autorská práva a která splní níže uvedené podmínky účasti ve fotosoutěži.
 2. Účastí v soutěži účastník vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami soutěže. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace fotosoutěže Příroda kolem nás, včetně jejich zveřejnění, a to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 3. Souhlasí se zveřejněním svého jména v médiích a na internetových stránkách, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 4. Základní podmínkou účasti ve fotosoutěži je pravdivé vyplnění registračního formuláře na foto.stav-ova.cz. Poté prostřednictvím menu „Upload obrázku“ vloží soutěžící jednu až pět fotografií do on-line fotogalerie, a to v termínu od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020.
 5. Počet fotografií zaslaných jedním soutěžícím je omezen na 5 fotografií.
 6. Autory vybraných fotografií odmění pořadatel soutěže cenami. Na ceny není právní nárok.
 7. Požadavky na soutěžní fotografie jsou následující: fotografie musí být ve formátu JPG nebo PNG. Do fotosoutěže můžete posílat fotografie i s nízkým rozlišením, pořízené například mobilním telefonem.
 8. Fotografie po nahrání soutěžícím na web budou uveřejněny do čtyř pracovních dnů v internetové galerii fotografií.
 9. Veškeré zaslané fotografie se stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi dle vlastního uvážení a použít je k vlastním účelům.
 10. Pořadatel může z fotosoutěže vyřadit fotografie:
  1. které neodpovídají zvolené kategorii,
  2. které jsou v rozporu s dobrými mravy, právním předpisem nebo těmito pravidly fotosoutěže,
  3. jejichž zveřejnění by mohlo poškodit pořadatele či jeho obchodní partnery,
  4. u nichž byl zjištěn podvod při hlasování nebo takové, u kterých nejsou řádně vypořádána autorská práva třetích osob,
  5. u kterých jejich špatná kvalita neumožní reprodukci.
 11. Určení výherců: Vítězné fotografie vybere odborná porota, která je jmenovaná pořadatelem. Nejlepší fotografie budou rozděleny na dvě kategorie, a to na kategorii pro děti a mládež do18 let a dále na kategorii nad 18 let. Autorům vítězných fotografií bude zaslán informační e-mail. Autoři všech vítězných fotografií budou oceněni věcnými cenami na vernisáži, která se bude konat v listopadu nebo v prosinci 2020 v DK Akord v Ostravě-Zábřehu.
 12. Organizátor si vyhrazuje právo v průběhu konání soutěže pozměnit pravidla.

Registrovat se do soutěže a vkládat fotografie můžete na foto.stav-ova.cz.

Datum konání
01.09.2020 - 31.10.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
ASKČR a Střední škola stavební Ostrava
Adresa
Středoškolská 3
Ostrava-Zábřeh
70030
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
01.09.2020 - 31.10.2020
Typ
Žáci a studenti
Obor
Ostatní
Cílové skupiny
Žáci - první stupeň, Žáci - druhý stupeň, studenti SŠ, studenti VŠ
Hodnocení