Dva dny s didaktikou matematiky 2021

Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.

Účastníci mohou nabídnout vystoupení v sekci v rozsahu 20 minut, vedení pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny, prezentaci zajímavých zkušeností a materiálů, prezentaci videa, poster – nástěnku s prezentací např. žákovských prací, pomůcek apod. Pro vystoupení je možné využít počítačovou či notebookovou učebnu, interaktivní tabuli a hlasovací zařízení. Z konference je tradičně připravován elektronický sborník.

V případě, že nebude možné konferenci zorganizovat prezenčně, proběhne konference hybridně či online. O tom budeme přihlášené účastníky operativně informovat.

Z konference bude připraven elektronický sborník. Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT-32684/2018-2-905 (do 21. 1. 2022).

Registrační poplatek se hradí na místě (v případě přechodu na online formu bude způsob úhrady operativně změněn):
180 Kč pro členy JČMF s vystoupením na konferenci
220 Kč pro nečleny JČMF s vystoupením na konferenci
250 Kč pro členy JČMF bez vystoupení na konferenci
320 Kč pro nečleny JČMF bez vystoupení na konferenci

Termín přihlášení v případě, že účastník navrhuje příspěvek, je 31. 1. 2021. K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až do 10. 2. 2021.
 
Účastníci mají možnost si objednat ubytování na univerzitní koleji přes online formulář: https://kam.cuni.cz/KAM-321.html.
 
Program
Program začíná ve čtvrtek v 8.00 registrací na PedF UK (Magdalény Rettigové 4, Praha 1) - vlastní program začíná v 10.00. V pátek dopolede jsou otevřené hodiny na školách a alternativní progam na fakultě. Odpolední program probíhá na fakultě a končí 16.30-17.00.

Více zde: https://www.suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/

 
 
Plenární přednášku přislíbil Cyril Höschl na téma Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření.
 
Druhou plenární přednášku pronese Janka Medová na téma Rozvoj kombinatorického myslenia a riešenia matematických problémov.
 Více zde: https://www.suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/

Datum konání
11.02.2021 - 12.02.2021
Pravidelná
Ne
Organizátor
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Adresa
Magdalény Rettigové 4
Praha 1
11000
Kraje
Hlavní město Praha
Url adresa
Registrace od - do
04.01.2021 - 10.02.2021
Aktivita
Konference
Typ
Pedagogové
Obor
Matematika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení