Webinář Využití online kurzů ve vzdělávání nadaných žáků ZŠ a SŠ

Aktivita je zdarma

Webinář Využití online kurzů ve vzdělávání nadaných žáků ZŠ a SŠ proběhne v úterý 9. března v čase 12.30 - 15.00. Je určen rodičům, pedagogům na 2. a 3. stupni a dalším zájemcům o téma. 

Systematické dlouhodobé online kurzy jsou vynikajícím nástrojem pro práci s nadanými a zvídavými žáky ZŠ a SŠ, a to jak v době distanční, tak prezenční výuky. Žáci díky nim mají možnost hlouběji se věnovat oblasti svého zájmu, zvyšovat si odbornost nad rámec školní výuky ve spolupráci s tutory a odborníky, ale také získat prostor pro svůj osobnostní růst a rozvoj.

Webinář ukáže konkrétní možnosti využití online kurzů v rozvoji badatelských aktivit žáka a přípravě na národní a mezinárodní soutěže či v oborové přípravě žáka (v Aj) završené AP zkouškou hodnocenou při přijímacím řízení na řadě světových (a českých) univerzit. Webinář nabídne i pohled odborníků z PPP na to, jaké jsou výhody a jaká úskalí využití tohoto typu vzdělávání během školní výuky.

Webinářem nás provedou: Jeanne Bočková (Centrum pro talentovanou mládež), PhDr. Petra Novotná (PPP Ústí n. Orlicí), Ing. Mgr. Vojtěch Tutr (Talnet) a Mgr. Alexandr Prokop (Technecium).

Přihlášení zde.

Datum konání
09.03.2021 - 09.03.2021
Pravidelná
Ne
Organizátor
NPI Hradec Králové
Adresa
Luční 460
Hradec Králové
50003
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
03.03.2021 - 09.03.2021
Obor
Astronomie, Biologie, Chemie, Fyzika, Geografie, Matematika, Ostatní, Programování, Technika, Společenskovědní
Cílové skupiny
Žáci - druhý stupeň, studenti SŠ, Pedagogové, Rodiče
Hodnocení