T-expedice 2021

T-expedice je příležitost zúčastnit se realizace skutečného výzkumného záměru v prezenční části a jeho přípravy v online prostředí. Mezi přípravné činnosti patří výběr a specifikace badatelských záměrů, teoretická příprava, orientace v literatuře, příprava na činnosti na místě, sestavení badatelského týmu.

Pro expedici je zásadní, že musí najít vedle společného cíle a programu i způsob, jak efektivně spolupracovat.

Expedice Talnetu slouží k tomu, abychom objevovali a naučili se objevovat zemi kolem nás. Je skutečně již všechno důležité v našem každodenním životě objeveno?

Týdení intenzivní bádání na místě - tentokrát v Litoměřicích a okolí - předchází online příprava v jednotlivých sekcích. Ta slouží k tomu, aby účastníci na místě mohli rovnou začít bádat a byli již dopředu obeznámeni s problematikou, metodami výzkumu, cíli a používanými prostředky. 

Prezenční část je zakončena poster session, kdy každá sekce prezentuje výsledky svého bádání. Po jejím skončení ještě sepisuje odborný článek, který vychází ve sborníku.

Datum konání
21.08.2021 - 28.08.2021
Pravidelná
Ne
Organizátor
Talnet - NPI ČR
Adresa
Senovážné nám. 25
Praha
11000
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
10.03.2021 - 31.03.2021
Aktivita
Pobytová aktivita
Typ
Žáci a studenti, Pedagogové, Rodiče
Obor
Biologie, Chemie, Ostatní, Technika, Společenskovědní
Cílové skupiny
Žáci - druhý stupeň, studenti SŠ
Hodnocení