Věda v muzeu - Život a tajemství Karla Hynka Máchy

Dostanete odpověď na následující otázky: Proč Mácha žil tak krátce? Jaký měl vztah k ženám? Jaký měl vztah k přírodě a ke smrti? Co lze vyčíst z jeho grafologického rozboru? Kde lze dodnes spatřit domnělou podobu básníka? Jakou disponoval fyzickou konstitucí? Jaký měl vztah k financím a turistice?

Studium kosterních pozůstatků významných osobností dějin spadá do oblasti antropologie v archeologické praxi. Antropologicko-archeologické metody studia kosterních ostatků slavných osobností týmem antropologů přináší překvapivé závěry. Exhumace ostatků básníka na podzim r. 1938, následná rekonstrukce jeho podoby ve 3D zobrazení, stejně tak i okolnosti identifikace jeho ostatků, přinesly zajímavé poznatky. Porovnáním výsledků antropologických výzkumů v propojení s historickými vstupy a astrologickým rozborem lze získat zajímavý a zcela netradiční pohled na básníka, jehož život, tvorba a předčasný odchod dodnes vyvolává řadu nezodpovězených otázek. 

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (biologie - chemie) a také na Univerzitě v Hradci Králové, dále pokračovala na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (postgraduální studium antropologie a genetiky člověka). Svoji pedagogickou dráhu zahájila jako středoškolská učitelka v Praze a pokračovala na gymnáziu v Přelouči. Od roku 2010 působí na Katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Přednáší lékařskou genetiku a anatomii. V současné době působí na této fakultě jako proděkanka pro vnější vztahy a propagaci. V rámci antropologických disciplín se věnuje studiu kosterních odkazů významných historických osobností.

Datum konání
04.11.2021 - 04.11.2021
Pravidelná
Ne
Organizátor
Muzeum Dr. Aleše Hrdličky Humpolec
Adresa
Horní náměstí 273
Humpolec
396 01
Kraje
Vysočina
Url adresa
Registrace od - do
29.04.2021 - 04.11.2021
Typ
Žáci a studenti, Pedagogové, Odborná veřejnost
Obor
Ostatní
Cílové skupiny
studenti SŠ, studenti VŠ, Pedagogové, Odborná veřejnost
Hodnocení