Příměšťák pro nadané s JCMM I.

Aktivita je zdarma

termín: 16. - 20. 8. 2021, 9 - 16 hodin

zaměření: Geologie, astrofyzika, "Rizika chemických látek kolem nás", "Digitální řemeslo & digitální výroba" - 3D tisk, laser, "Léto na konci vesmíru" - astronomie, "Vila Tugendhat dětem" - architektura, "Ve stopách notáře Jana, autora Moravských zemských desek", labyrint pod Zelným trhem, "Jak se oživuje město" - zákulisí kulturních a turistických projektů 

věk: 10-12 let

místo: Brno - dle programu: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity: Kamenice 5 a Kotlářská 2; vila Tugendhat, JIC: Purkyňova 127, TIC: Radnická 2, Hvězdárna a planetárium Brno

cena: Zdarma. Tato "cena" zahrnuje inspirativní program a chutný oběd. Nezahrnuje svačinu a dopravu na místo.

podmínka přihlášení: certifikát potvrzující nadání z pedagogicko psychologické poradny nebo testu Invenio (nadanedeti.cz) starý maximálně 3 roky. Tábor je určený pro děti z Jihomoravského kraje.

Program připravujeme ve spolupráci s kolegy z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, RECETOXu, JIC, Turistického informačního centra města Brna, vily Tugendhat, Hvězdárny a planetária města Brna.
Pořádá JCMM, z.s.p.o.
Kontaktní osoba: Jana Musilová, 724 919 622, jana.musilova@jcmm.cz (preferujeme)
Místo: Brno - dle programu: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity: Kamenice 5 a Kotlářská 2; vila Tugendhat, JIC: Purkyňova 127, TIC: Radnická 2, Hvězdárna a planetárium Brno
Program: od 9 do 16 hodin
Kapacita je 13 dětí z Jihomoravského kraje ve věku 10-12 let s doloženým certifikátem potvrzujícím nadání (z pedagogicko psychologické poradny nebo z testování diagnostickou metodou Invenio), ne starším než 3 roky.

Jde o jednu z aktivit projektu iKAP JMK II "Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji" číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177), v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktivity směřují k rozvoji intelektově nadaných žáků, a to například prostřednictvím podpory učitelů základních a středních škol při jejich vzdělávání, poradenstvím, zájmovými mimoškolními aktivitami nebo mentorskou sítí.
www.jcmm/projekt/nadanijmk.

Přihlášky přijímáme do 31. července 2021. Prosíme, abyste přihlášku vyplnili a odeslali co nejdříve. Podrobné informace k programu od nás dostanete e-mailem. V případě, že bude naplněna kapacita, budeme Vás informovat.

Přihlašování zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdjXiJ7ieI3AUZNy2wIJvdGC4lQ7PjcvFzwpq1NcAOoUZJPw/viewform

Datum konání
16.08.2021 - 20.08.2021
Pravidelná
Ne
Organizátor
JCMM
Adresa
Česká 166/11
Brno
60200
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Registrace od - do
30.06.2021 - 31.07.2021
Typ
Žáci a studenti
Obor
Astronomie, Fyzika, Ostatní, Programování, Technika
Cílové skupiny
Žáci - první stupeň, Žáci - druhý stupeň
Hodnocení