Příměšťák pro nadané žáky s JCMM II.

Aktivita je zdarma

termín: 23. - 27. 8. 2021, 9-16 hodin

zaměření: Biologie, botanika, zoologie, mikrobiologie, geologie, matematika, fyzika, chemie

věk: 10-12 let

místo: Bioskop - Vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity, Kamenice 5/A7, Brno

cena: Zdarma. Tato "cena" zahrnuje inspirativní program a chutný oběd. Nezahrnuje svačinu a dopravu na místo.

podmínka přihlášení: certifikát potvrzující nadání z pedagogicko psychologické poradny nebo testu Invenio (nadanedeti.cz) starý maximálně 3 roky. Tábor je určený pro děti z Jihomoravského kraje.


Pořádá JCMM, z.s.p.o.
Kontaktní osoba: Jana Musilová, 724 919 622, jana.musilova@jcmm.cz 
Místo: Bioskop - Vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity, Kamenice 5/A7
Program: od 9 do 16 hodin
Kapacita je 12 dětí z Jihomoravského kraje ve věku 10-12 let s doloženým certifikátem potvrzujícím nadání (z pedagogicko psychologické poradny nebo z testování diagnostickou metodou Invenio), ne starším než 3 roky.
Na programu spolupracujeme s odborníky z Bioskopu Masarykovy univerzity a CF Plus Chemicals.

Jde o jednu z aktivit projektu iKAP JMK II "Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji" číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177), v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktivity směřují k rozvoji intelektově nadaných žáků, a to například prostřednictvím podpory učitelů základních a středních škol při jejich vzdělávání, poradenstvím, zájmovými mimoškolními aktivitami nebo mentorskou sítí.
www.jcmm/projekt/nadanijmk.

Přihlášky přijímáme do 31. července 2021. Prosíme, abyste přihlášku vyplnili a odeslali co nejdříve. Podrobné informace k programu od nás dostanete e-mailem. V případě, že bude naplněna kapacita, budeme Vás informovat.

Průběh příměstského tábora podléhá aktuálním opatřením vlády spojeným s koronavirovou situací. O všem Vás budeme včas informovat.

Přihlášení možné zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezKgU3EWqtt10tll1SHUsjFDx0_vQq737vLUr7uWfy38fiJA/viewform

Datum konání
23.08.2021 - 27.08.2021
Pravidelná
Ne
Organizátor
JCMM, z.s.p.o.
Adresa
Česká 166/11
Brno
60200
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Registrace od - do
30.06.2021 - 31.07.2021
Typ
Žáci a studenti
Obor
Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika, Ostatní
Cílové skupiny
Žáci - první stupeň, Žáci - druhý stupeň
Hodnocení