Celoroční technické kurzy na TUL pro 21 stupeň ZŠ

REGISTRACE na technické kurzy BUDE SPUŠTĚNA ve středu 1. září 2021 ve 20:00!
Registrace na Dětskou univerzitu již běží, viz odkaz.

Všeobecné informace:

 • Počet míst v kurzech je omezen jejich kapacitou. 
 • Vyplnění a odeslání přihlášky automaticky neznamená přijetí na vybraný kurz! O přijetí budou účastníky informovat jednotliví garanti.
 • Výuka bude zahájena na přelomu měsíce září a října, dle aktuální pandemické situace, bližší instrukce zašlou garanti na e-maily, uvedené v přihlášce.
 • Jednotná cena za kurz je díky dotaci z Krajského úřadu Libereckého kraje snížena na částku 3000 Kč za školní rok.
 • Instrukce k platbě a další informace obdrží zákonní zástupci na prvním kurzu.

Kurz Robotika s LEGO Mindstorms pro 3. až 5. třídu ZŠ (A a B)

 • Garant: Bc. Vítězslav Jindra (jindra zavináč doctrina.cz).
 • Termín výuky: 1x za 14 dní v pondělí od 15:30 do 18:15 (kurz A liché týdny od 4. 10. 2021, kurz B sudé týdny od 11. 10. 2021).
 • Místo výuky: ZŠ Doctrina, Na Perštýně 404/44, Liberec.
 • Náplň: Děti během kurzu získají znalosti a dovednosti v programu LEGO Mindstorms EV3. Na rozdíl od klasického programování u tohoto typu ihned názorně vidí výsledek svojí práce. Při použití zmíněné stavebnice si své výsledky mohou skutečně „osahat“, což vede k většímu zapojení do dané problematiky a tím pádem i k jejímu rychlejšímu pochopení. Případné chyby během návrhu programu se snadněji hledají a opravují, protože je zpravidla ihned vidět, kde problém nastal. To umožňuje rychlejší odstranění problémů. Děti pracují ve dvojicích, což zrychluje odhalování chyb, zvyšuje efektivitu a výrazně pomáhá při učení se novým věcem. Cílem předmětu je vzbudit zájem o obory robotika a programování. Pro absolvování kurzu není nutné mít vlastní stavebnic LEGO Mindstorms EV3.

Kurz Programování LEGO robotů pro 5. až 7. třídu ZŠ 

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč tul.cz.
 • Termín výuky: 1x měsíčně od 10:00 do 16:30 hod v sobotu, případně v neděli.
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí prací se stavbou a programováním LEGO robotů. Děti se seznámí s prostředím programu LabVIEW, ve kterém budou robota programovat. Dále poznají všechny jeho senzory, kterými robot dokáže "zkoumat" své okolí a a naučí se je využívat pro řízení funkcí robota - především jízdy. Seznámení se senzory je doplněno i teorií o funkci a o jejich praktickém využití ve výrobě a v reálném životě. Od března budou stavět ve dvojicích vlastního robota, kterého si vybaví zvolenými senzory a také si ho sami naprogramují. Kurz nevyžaduje žádné předchozí programátorské znalosti, podmínkou je pouze logické myšlení a chuť programovat robota.

Kurz Základy kovářských prací pro 8. a 9. třídu ZŠ

 • Garant: Jan Moravec – umělecký kovář.
 • Termín výuky: 1x týdně v pondělí od 15:00 do 16:30 hod.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec (nad bývalými LVT, směr od Severočeského muzea k Šaldovu náměstí).
 • Náplň: Cílem kurzu je seznámení účastníků se základy tváření kovů za tepla v kovárně.
 • Další informace: v průběhu výuky jsou zařazeny 2 svačinové přestávky. Účastníci kurzu musí mít vlastní pracovní oděv - montérky, pracovní obuv (bude upřesněno při prvním setkání).

Kurz Základy strojního obrábění pro 8. a 9. třídu ZŠ

 • Garant: Mgr. Vilém Rychtář.
 • Termín výuky: 1x týdně ve čtvrtek od 15:00 do 16:30 hod.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec (nad bývalými LVT, směr od Severočeského muzea k Šaldovu náměstí).
 • Náplň: Cílem kurzu je seznámení účastníků se základními technologiemi zpracování materiálů: ruční zpracování kovů v zámečnické dílně, tváření za tepla v kovárně a strojní obrábění - stříhání, frézování, ohýbání, vrtání, soustružení.
 • Další informace: v průběhu výuky jsou zařazeny 2 svačinové přestávky. Účastníci kurzu musí mít vlastní pracovní oděv- montérky, pracovní obuv (bude upřesněno při prvním setkání).

Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE I pro 6. až 8. třídu ZŠ

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč tul.cz.
 • Termín výuky: 1 x v měsíci v sobotu, příp. v neděli, od 10 do 16:30.
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na další rozvoj stavby a programování LEGO robotů. V průběhu kurzu děti staví 2 různé roboty a postupně je programují. Učí se podle potřeby využívat složitějších struktur programu, vzdálené řízení robota z PC a vykreslování obrázků ze získaných dat na displeji robota. Výuka je doplněna o seznámení s dalšími volitelnými typy senzorů (infračervený senzor, gyroskop). Součástí kurzu je účast na soutěži KyberRobot 2021/2022. Kurz je určen pro absolventy kurzu Programování LEGO robotů a vyžaduje znalosti základů programování v LabVIEW. Nutné je také vlastnit robota LEGO Mindstorms NXT nebo LEGO Mindstorms EV3 - 1 stavebnici maximálně do dvojice žáků (např. sourozenců, kamarádů). Licenční číslo k programu účastníci obdrží od garanta kurzu.
  Pokud máte zájem o zápis do kurzu a neobdrželi jste pozvánku, kontaktujte co nejdříve e-mailem garanta kurzu.

Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE II pro 7. až 9. třídu ZŠ

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč tul.cz.
 • Termín výuky: 1 x v měsíci v sobotu, příp. v neděli, od 10 do 16:30.
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A, učebna TK4 nebo TK3).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na další rozvoj stavby a programování LEGO robotů. V průběhu kurzu děti staví 2 různé roboty a postupně je programují. Učí se podle potřeby využívat složitějších struktur programu, vzdálené řízení robota z PC včetně uchovávání zjištěných informací, řízení robota prostřednictvím stavového diagramu. Výuka je doplněna o seznámení s dalšími volitelnými typy senzorů (teploměr, měření tlaku apod.). Kurz je pokračováním kurzu Programování LEGO robotů excelence I a je určen jen pro jeho úspěšné absolventy. Součástí kurzu je účast na soutěži KyberRobot 2021/2022.
  Pokud máte zájem o zápis do kurzu a neobdrželi jste pozvánku, kontaktujte co nejdříve e-mailem garanta kurzu.

Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE III pro 7.třídu ZŠ až 2. ročník SŠ

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč tul.cz.
 • Termín výuky: 1 x v měsíci v sobotu, příp. v neděli, od 10 do 16:30.
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A, učebna TK7).
 • Náplň: V kurzu bude proveden přechod od programování LEGO robota k programování reálných systémů. Účastníci se seznámí a procvičí si šablony pro řízení událostí, naučí se vytvářet projekty, programování VISA sběrnice a řízení jednoduchých měřicích zařízení, měření na měřicích kartách instalovaných v PC apod.
  Pokud máte zájem o zápis do kurzu a neobdrželi jste pozvánku, kontaktujte co nejdříve e-mailem garanta kurzu.

Dětská univerzita pro 8.třídu ZŠ až 2. ročník SŠ

 • Garant: Ing. Miloš Hernych, milos.hernych zavináč tul.cz.
 • Termín výuky: 2 x v měsíci v sobotu, od 9 do 16 h.
 • Místo výuky: areál TUL, Liberec 1.
 • Náplň: Mix specializovaných přednášek, laboratorních cvičení a praxí, zaměřených například na nanomateriály, mikrobiologii, biomedicínu, robotiku, mikroelektroniku, 3D strojírenské technologie atd. Je určena pro žáky z 8. a 9. tříd ZŠ (tercie a kvarta víceletých gymnázií) a prvního a druhého ročníku SŠ (kvinta a sexta víceletých gymnázií). V průběhu zimního semestru si studenti volí téma, které rozvíjí formou semestrální a závěrečné práce. Výuka je zakončena závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce v červnu 2022.
 • Registrace ZDE!
Datum konání
01.09.2021 - 30.06.2022
Pravidelná
Ano
Den
pondělí
Od - do
-
Organizátor
TUL
Adresa
Studentská
Liberec
46000
Kraje
Liberecký
Url adresa
Registrace od - do
01.09.2021 - 05.09.2021
Obor
Ostatní
Cílové skupiny
Žáci - první stupeň, Žáci - druhý stupeň
Hodnocení