Konference VYKEV 2021

Konference bude věnována 50 letému výročí CHKO Žďárské vrchy. 

Pohybovat se budeme v mikrobusech po malých skupinkách, takže toho obsáhneme opravdu hodně a přitom bude na všechno dost času.

Ukážeme si jak využívat krajinu Žďárských vrchů (ale nejen ji) v hodinách dějepisu, biologie, zeměpisu nebo tělesné výchovy.

Jedna ze zastávek bude v Domu přírody v Krátké u Sněžného, kde proběhne oběd formou rautu. Akce se koná v rámci 50 let CHKO Žďárské vrchy.


Obsah jednotlivých vycházek:

1. Vycházka za krajinou Žďárských vrchů
Exkurze  je situována do jádrového území CHKO ŽV v okolí Krátké, Samotína a Blatin. Bude zaměřena na utváření, vývoj a historii osídlení  krajiny od středověku  až do současnosti. Účastníci se v terénu seznámí s typickými znaky krajiny, s typem a strukturou osídlení, historií hospodářského využívání a jejích následných proměn, urbanistickým uspořádáním sídel,  s lidovou architekturou  a metodou posuzování  hodnoty a cennosti krajiny včetně hodnocení přípustnosti  stavebních a jiných záměrů v krajině.
Exkurzi vede krajinář ze SCHKO Petr Matějka
 
2. Vycházka na Žákovu horu.
Exkurze do jednoho z nejstarších chráněných (vyhlášeno 31. 12. 1933) území CHKO NPR Žákova hora. 
Předmětem ochrany jsou výjimečně zachovalá lesní společenstva pralesovitého charakteru, která tvoří vhodný biotop pro řadu organismů, jež z okolních, převážně smrkových porostů již vymizely. Místní prales účastníci ochutnají všemi smysly. Navštíví místa, kam se běžný návštěvník nedostane.
Exkurzi vede vedoucí SCHKO Zdeněk Záliš nebo Aneta Dvořáková z odboru lesnictví CHKO.
 
3. Návštěva Domu přírody Žďárských vrchů.
Všichni účastníci VYKVe budou mít možnost navštívit  nejmladší dům přírody České republiky. Kromě zajímavé expozice s výkladem a shlédnutí filmu, který expozici umocňuje, se zájemci mohou dostat i do míst, kam se běžný návštěvník nedostane: nabídneme jim prohlídku učeben.
Expozice DPŽV zachycuje vývoj krajiny a přírody od dávných věků do současnosti. Jednotlivé místnosti jsou věnovány divočině, zápasu lidí s přírodou od středověku a pokusu o její smíření s člověkem v současnosti.
Expozice je doplněna malou srovnávací galerií místních krajinářů a sklepním ukázkou těžby železné rudy.
Domem přírody provedou zájemce pracovnice ekocentra Marie Sára Rajnošková a Sylva Geffroy.

Mikrobusy budou přistaveny v:

Třebíči 8.00 (Odjezd od autobusového nádraží ze Sucheniovy ulice.)

Jihlavě 8.00 (Odjezd od městského vlakového nádraží)

Žďáru nad Sázavou 9.00 (Odjezd od Úřadu práce - parkoviště)


Cena: pro členy sítě MRKEV 200,- pro nečleny 400,-


Kontakt: Martin Kříž, martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

 

Datum konání
04.11.2021 - 04.11.2021
Pravidelná
Ne
Organizátor
Chaloupky
Adresa
Kněžice 109
Kněžice
675 29
Kraje
Vysočina
Url adresa
Registrace od - do
18.10.2021 - 01.11.2021
Aktivita
Konference
Typ
Pedagogové
Obor
Biologie, Geografie, Společenskovědní
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení